Szabályok

Szabályok

Általános szabályok versenyzőknek

1.Minden versenyzőnek az egyesület tagjának kell lennie.
2.18 éves kor alatti versenyzőnek a tagsághoz rendelkezniük kell szülő/gondviselő írásos engedélyével.
3.A bull riding versenyszámban 16 évnél fiatalabb személy nem versenyezhet, de az elnökségnek jogában különleges versenyzői jogosítványt kibocsátani.
4.Az évad első bajnoksági rendezvénye előtt minden versenyző köteles részt venni egy megbeszélésen a bírókkal és a rendezvényszervezőkkel, melyen elfogadásra kerül a szabálytervezet.
5.Bajnoksági versenyekre a nevezést legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 72 órával leadni.
6.Csak versenyzők élhetnek reklamációval, ezeket a pályamesteren keresztül nyújthatják be a versenyszám vége előtt.

7.A versenyzők a kalodamesterrel, időmérővel, bírókkal, pontírókkal nem kommunikálhatnak míg a versenyszám tart.
8.A rendezvény ideje alatt senki nem tartózkodhat engedély nélkül az arénában, ennek betartása a pályamester és a bírók feladata.
9.Minden versenyzőnek egy, és csak két  segítője tartózkodhat a kalodán a szereplése alatt.

10.A ridereknek maguknak kell felhelyezni a rope-ot és a flanket.
11.Minden versenyző köteles a szereplése után azonnal elhagyni az arénát, a felszerelésével együtt(rope) illetve a kalodaállást.
12.Minden segítő köteles feladata elvégzése után azonnal elhagyni az arénát, illetve a kalodaállást.
13.Szeszesital fogyasztása tilos, annak akár gyanúja esetén is a versenyből kizárható és felelősségre vonható a versenyző. Betartatása a pályamester, kalodamester és a  fegyelmi bizottság feladata, mely értelmében a verseny megkezdése előtt egy órával a riderek kötelesek alkoholszondás teszten átesni.
14.Bármely bíró vagy időmérő döntésének véglegesnek kell lennie, a versenyzők óvása a nem elfogadott kivéve, ha a pályamesteren keresztül történik. Óvást a rendezvény vége előtt lehet benyújtani.
Kötelező viselet:
1.Western ing – hosszú ujjú ing, gallérral és mandzsettával – kötelező viselet.
2.Western csizma kötelező viselet.
3.Rövid ujjú ing, póló és pulóver nem elfogadott viselet.
4.Farmernadrág, chaps- kötelező viselet.
5.Cowboy kalap / rácsos arcvédő / rácsos sisak kötelező viselet.
6.A versenyzők nem viselhetnek elektromos készülékeket.
7.Bull riding, steer riding valamint birkalovaglás versenyszámokban a bírók vagy a fegyelmi bizottság által jóváhagyott védőmellény kötelező viselet.
8.A pályamester,a kalodamester,  a fegyelmi bizottság tagjai és/vagy a bírók ellenőrizhetik bármely versenyző felszerelését a rendezvény előtt, közben vagy utána, a bizottság és a szabályok megszegésének elkerülése okán.
9.Állatot kínozni tilos. Ha a hatósági állatorvos, az egyesület által kirendelt állatvédelmi képviselő vagy a bírók úgy találják, hogy a versenyző állatkínzással vádolható – legyen szó akár marháról, akár lóról, akár a versenyző saját lováról – a versenyző a versenyből kizárható. Betartatása az állategészségügyi és kondicionális igazgató, valamint a fegyelmi bizottság feladata.
10.A kalodán és az arénában tilos a dohányzás. Betartatása a pályamester és a fegyelmi bizottság feladata. Az össze- illetve szétszerelési munkálatok alatt az arénában, illetve a kalodán addig megengedett a dohányzás, amíg azok nem képeznek egységes egészet.
11.Az egyesület bármely rendezvényének helyszínén és annak időtartama tilos a verekedés. Bármely versenyző agresszív viselkedése esetén a versenyző azonnal kizárható a versenyből és felelősségre vonható. Betartatása a fegyelmi bizottság feladata.
12.A versenyzőknek a 2015-ös évben nem kötelező részt venniük a hivatalos rendezvények technikai felszereléseinek összeállításában illetve szétszerelésében, valamint az egyéb munkálatokban; amennyiben a feladatokra megbízott alvállalkozó(k) 100%-ban teljesíteni tudják azokat. Az esetleges munkálatokat a mindenkori munkafelügyelő osztja ki.
13.A rendezvénnyel kapcsolatos munkák alól felmentést a mindenkori munkafelügyelő adhat alapos indokkal, melyet köteles egyeztetni a fegyelmi bizottsággal.
14.A szabályt megszegő versenyző a versenyből azonnal kizárható. Betartatása a bírók, valamint a fegyelmi bizottság feladata.
15.Minden versenyző köteles figyelmesen elolvasni a szabályokat, különösen az adott rendezvényre vagy versenyszámra vonatkozókat.
A szabályok nem ismerete vagy félreértelmezése nem mentesít azok alól.

 

Általános szabályok segítők részére

1.A segítők (speakerek, kalodasegédek, titkrság tagjai, pontírók, technikai személyzet, vendég fellépők, biztonsági emberek, beléptető emberek, stb.) a rendezvény idejére munkabeosztásukat a mindenkori munkafelügyelőtől, a pályamestertől, vagy a rendezvény szervezőjétől kapják.

2.Szeszesital fogyasztása tilos, annak akár gyanúja esetén is a segítő megfosztható munkakörétől a fegyelmi bizottság által megszavazott időtartamra, a pályamester, kalodamester, munkafelügyelő bármikor ellenőrizheti a segítőt, alkoholszondás teszttel.
3.A kalodán és az arénában tilos a dohányzás. Betartatása a pályamester és a fegyelmi bizottság feladata. Az össze- illetve szétszerelési munkálatok alatt az arénában, illetve a kalodán addig megengedett a dohányzás, amíg azok nem képeznek egységes egészet.
Büntetések

1.Szeszesital fogyasztásának vétsége esetén a versenyző / segítő az első alkalommal kizárható az adott versenyévadról, ismétlődő vétség esetén pedig véglegesen eltiltható az egyesület versenyein való részvételtől.
2.Dohányzási tilalom megszegése esetén a versenyző / segítő az első alkalommal szóbeli figyelmeztetésben részesül, ismétlődő vétség esetén a versenyző / segítő alkalmanként 1000 (ezer) forintos büntetéssel sújtható, melyet 30 munkanapon belül a titkársági kasszába köteles befizetni.
3.Verekedés vétsége esetén a versenyző / segítő az első alkalommal kizárható az adott versenyévadról, ismétlődő vétség esetén pedig véglegesen eltiltható az egyesület rendezvényein való részvételtől.
4.A rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokról való igazolatlan elmaradás az adott, vagy a soron következő versenytől való eltiltást eredményezheti.


Rodeo versenyek felügyelete
Előírások a bírók, időmérők és titkárok részére

Titkárság

1.Bajnoksági versenyekre nevezést kizárólag a szervezeti titkárok fogathatnak el.
2.A nevezéseket bajnoksági versenyek esetén a rendezvény kezdete előtt 72 órával le kell zárni.
3.A rajtsorrendet az egyesületi titkárok sorsolják ki a bajnoksági versenyeken, még az állatok sorsolása előtt.
4.Az urnát, amely a kisorsolandó rajtszámokat tartalmazza, össze kell rázni minden egyes húzás előtt. A rajtszámokat a húzást követően a versenyzők listáján fel kell tűntetni.
5.A versenyzők nem cserélhetik helyüket a rajtsorrendben.
6.Az egyesületi titkárnak ki kell hirdetnie, mikor és hol lesz a sorsolás.
7.A rajtsorrendet a kalodaközben ki kell függeszteni a verseny megkezdése előtt.
8.A versenyzőknek jogukban áll látni az összes futott versenyző eredményét.
9.A bírók pontozólapjait oda kell adni az egyesületi titkárnak és azok összesítését ki kell függeszteni a kalodaközben minden futam után.
10.A feljegyzéseket a bíróknak összesíteniük kell, majd az egyesületi titkárnak a bírók jelenlétében ellenőriznie kell azt, mielőtt a rendezvény véget ér.
11.A pontokat nem lehet megváltozatni, kivéve, ha egyértelmű matematikai tévedés történt, ekkor is csak a bírók jegyezhetik be a változást.
12.A pontozólapok eredetije nem hagyhatja el a bírói emelvényt a rendezvény ideje alatt.
Az eredményeket 2 nappal a rendezvény után felül kell vizsgálni, hogy nem volt-e valahol tévedés.
13.A pontokat, helyezéseket és díjakat a rendezvény után legfeljebb 5 napig lehet megváltoztatni.
14.Az egyesület titkároknak ki kell tölteniük az eredménylapokat a versenyzők pontjaival és eljuttatniuk azokat az egyesület irodájába.

 

Pályamesterek

A pályamesterek feladata biztosítani, hogy a rendezvényt az egyesület szabályai szerint bonyolítják le, a versenyzők érdekeit szem előtt tartva.
A pályamestereknek az alábbi feladatokat kell ellátni:

 • A számukra kijelölt pálya felügyelete a rendezvény előtt és alatt.
 • A szabályzatban megadott egyesületi előírások és kötelezettségek betartatása.
 • A nemkívánatos körülmények elbírálása.

A pályamestereknek találkozniuk kell a bírókkal még a rendezvény előtt és egyeztetniük kell a megfelelő versenyszámmal, valamint a bíráskodással kapcsolatban.
A pályamester bizonyos állatokat alkalmatlannak nyilváníthat.

 

Időmérők

1.Az időmérőknek rendelkezniük kell korábbi tapasztalatokkal az időmérő készülékekkel kapcsolatban.
2.Az időmérőknek egy versenyszámon belül ugyanazon a helyen kell elhelyezkedniük.
3.A vezetőségnek biztosítania kell olyan helyet az időmérők és a bemondók számára, hogy egymás akadályozása és a rendezvény zavarása nélkül tudjanak dolgozni.
4.A vezetőségnek olyan helyet kell kijelölni az időmérők számára, ahol lehetőségük van a pályamesterrel, bírókkal és bemondókkal való megfelelő kommunikációra.
5.Az időmérőket egy versenyszámon belül az első versenyző szereplése után már nem lehet lecserélni, kivéve betegségre vagy sérülésre hivatkozva vagy abban az esetben, ha egy szövetségi tisztviselő az időmérő inkompetenciáját állapítja meg.

6.A kaloda retesznél álló pályamesternek  másod-időmérő feladatot kell ellátnia. A pályamester órájának készen kell állnia, hogy magerősítse az eredményt, ha az érvényes lovaglási idő kérdéses. A pályamesternek meg kell állítania az óráját, ha a versenyző valamilyen oknál fogva kiesik, vagy ha meghallja a jelzőkürtöt. Bármilyen kérelem esetén a pályamester órája megerősítően működik. Ha a jelzőkürt a nyolc másodperc letelte előtt szólal meg, a pályamesternek el kell fogadnia.

 

Bírók, általános szabályok

1.A bíróknak az egyesület által kiadott bírói igazolvánnyal kell rendelkezniük.
2.A bírók a feddhetetlenségükre, alkalmasságukra és elérhetőségükre való tekintettel kell megválasztani.
3.A bírók csak a testület jóváhagyásával vállalhatnak tisztséget olyan rendezvényen ahol közvetlen családtagjuk versenyez, vagy összeférhetetlenség egyéb okból valószínűsíthető.
4.A bíróknak találkozniuk kell a pályamesterrel még a rendezvény előtt és egyeztetniük kell a megfelelő versenyszámmal, valamint a bíráskodással kapcsolatban.
5.A bíróknak tisztában kell lenni a szervezet szabályaival.
Egy versenyszám alatt nem lehet megváltoztatni a bírókat, kivéve betegség vagy inkompetencia esetén.
6.A bírók ellenőrizhetik az összes felszerelést az első versenyszám kezdete előtt.
7.A bíróknak jelen kell lenniük és felügyelni az állat-rider páros húzásánál.
8.A bíróknak a rendezvény egész időtartama alatt rendelkezésre kell állniuk.
9.A bíróknak rendelkezésre kell állniuk, míg a titkár el nem végzi a jegyzőkönyvek hitelesítését.
10.A bírók és az időmérők döntése végleges, a versenyző nem nyújthat be ellene óvást kivéve, ha az a pályamesteren keresztül történik. Az óvást az adott versenyszám vége előtt be kell nyújtani. Amennyiben a pályamester úgy dönt, hogy az óvás megalapozott, az igényt benyújthatja a bírónak az első adandó alkalommal, mellékelve az odavágó szabálypont értelmezését. 11.Amennyiben a bírók elismerik, hogy tévedés történt és a hiba orvosolható, módosíthatják a döntést, ennek hiányában az eredeti határozat marad érvényben.
12.Óvás esetén a bíráknak videobíróhoz kell fordulnia még a rendezvény vége előtt.
Ha a pályamester óvással él, a bíróknak ezt el kell bírálniuk legkésőbb a versenyszám után két nappal.
13.A bírónak tisztviselőhöz méltóan kell viselkednie a HRA rendezvényein.
14.Bármilyen nem megfelelő viselkedés a bíró részéről, mint alkohol fogyasztása a rendezvények előtt és közben, sértő kifejezések használata, versenyzők vagy állatok favorizálása, illetve diszkriminálása vagy a tisztségéhez nem illő magatartás a megfelelő vizsgálatot követően a bírói testületből való kizárását vonhatja maga után.
15.Ha egy bíró betegség vagy sérülés miatt nem tudja ellátni hivatalát, a többi bíró által adott pontokat kell figyelembe venni.

 

Bírók, pontozás

1.A bíróknak jegyzőkönyvet kell vezetniük és feljegyezniük az összes büntetést, hiányzó időt, valamint a rajtsorrenddel kapcsolatos változásokat.
2.A bírók pontozólapjait ki kell hirdetni minden futam után.
3.A pontokat utólag megváltoztatni nem lehet, kivéve, ha egyértelmű matematikai tévedés történt. 4.A változást csak bíró jegyezheti be, aláírással hitelesítve.
5.A bírók és a titkár pontos másolatot készítenek a bírói jegyzőkönyvekről, és azt kifüggeszteniük a versenyzők által hozzáférhető helyre minden futam után.
Állatállomány követelmények

Az elnökség bizonyos állatokat alkalmatlannak nyilváníthat, ezeket az állatokat törölni kell a sorsolásból.
Bikák

 • 700 kg minimum tömeg
 • 36 hónap minimum életkor

Borjak

 • 150 kg minimum tömeg
 • a borjak testtömegét a versenyző tömegéhez viszonyítva minimum ötszörös szorzóval kell megállapítani.

Birkák

 • 12 hónap minimum életkor.

Bull Riding, Steer Riding versenyszabályok

1.Kolomp használata a bullrope-on kötelező. A kolompon nem lehet törés, repedés. Ha nincs kolomp, nincs pontszám.
2.Csomók, jelzőbóják, kampók nem alkalmazhatók a bullrope-on. Gyantán kívül minden más kémiai anyag használata tilos.
3.Csak kifejezetten a versenyszámra gyártott sarkantyú használható. A sarkantyú görgője teljes kerületének maximum ¼ részével fordulhat el. A görgőket, valamint a görgő akasztócsavarját teljes mértékben le kell fedni ragasztószalaggal.
Idő korlát

1.A bikán nyolc másodpercig kell lovagolni.
2.Az idő akkor indul, mikor az állat belső oldali (aréna felőli) válla áthalad az indító kaloda reteszének síkján.

 

Általános szabályok

A versenyzőnek minden esetben joga van bíróhoz fordulni annak elbírálására, hogy az állat megfelelően van-e felhevederezve ahhoz, hogy képességeinek legjavát nyújtsa.
Esés:
• A versenyző akkor esett le, ha bármely testrésze érintkezik a talajjal, vagy lovagló keze nem érintkezik a bullrope bármely részével.
• Az állat akkor esett el, ha a versenyző bármely testrésze érintkezik a talajjal.
Versenyző nem szerepelhet kétszer egyazon versenyszám folyamán, kivéve az újralovaglásokat, illetve a kihívásos lovaglásokat.
A versenyzők bármely oldalról húzhatják a kötelet.
A versenyzők kötelesek a nekik sorsolt állattal indulni.

 

Versenyszabályok

-A kolompot a bika hasa alatt kell elhelyezni.
-A lovaglást egy kézzel kell végezni. Kézkötés megengedett.
-A flank strap-et olyan módon kell felhelyezni, hogy az állat gerincénél egy nyitott tenyér aláférjen.
-Csomót, hurkot, horgot nem lehet használni annak megelőzésére, hogy a kötélzet leessen a bikáról, ha a versenyző elhagyja az állatot.
-Az indítószemélyzet minden esetben bíróhoz fordulhat, ha a kötélzet olyan módon kerül a bikára, hogy az felsértheti.
-Egy embernél több nem segédkezhet a versenyző kötelének meghúzásánál.
Pontszerzés és büntetések

-A versenyzőt és a neki sorsolt állatot külön kell értékelni.
-A bíráknak mind a versenyzőt, mind az állatot 1-25 pontig kell értékelniük.
-Kettő-három pontozóbíró esetén a pontösszeg adja a lovaglás pontszámát.
-Négy pontozóbíró esetén a pontösszeg fele adja a lovaglás pontszámát.
-A pontozásnál a bíróknak figyelembe kell venniük mind a versenyző, mind az állat stílusát, agilitását.
-A versenyző nem kap pontot a következő okok miatt:
• Idő előtt leesik.
• Embert, állatot vagy felszerelést érint a szabad kezével.
• A sarkantyúja éles, vagy nincs megfelelően leragasztva.
• A chapset vagy a lábát a kötél alá helyezi, mikor az kezd megszorulni.
A bíró kizárhat bármely versenyzőt, ha az a második felszólításra még nincs a kalodán indulásra készen.

A pályamester dönthet úgy, hogy a bikát a rider nélkül engedik ki, ha a bika a szerelési kalodába érkezően, 2.5 perc múlva nem áll készen az indulásra.
Pontok

A bajnoksági fordulókon szerzett helyezések a következőképpen pontozódnak (versenyzőknél és bikáknál is):

1. hely = 72 pont

2. hely = 65 pont

3. hely = 57 pont

4. hely = 49 pont

5. hely = 42 pont

6. hely = 37pont

7. hely = 31 pont

8. hely = 24 pont

 

 

 

Újralovaglások

-Az újralovaglásról a bírók döntenek.
-A versenyzők kizárólag a pályamesteren keresztül és az aréna elhagyása előtt kérhetnek újralovaglást.
-Az újralovaglás lehetőségéről a bíráknak azonnal kell értesíteniük a versenyzőt, az adott -pontokkal és az újralovaglásra sorsolt bika nevével egyetemben.
-A versenyző elutasíthatja az újralovaglás lehetőségét és elfogadhatja pontjait.
-A versenyzőnek erről azonnal kell döntenie.
-Nem jár újralovaglás a versenyző által beszerzett felszerelés meghibásodása esetén.
-Nem jár újralovaglás a versenyző segítőjének hibája miatt.
-Az újralovaglások a versenyszám végén kerülnek sorra, ítélet sorrendjében és az újralovaglásra sorsolt állatok soron következőjén.
-Bírói ítélet alapján, ha a versenyző két kísérletet tesz a kitörésre egy alkalmatlannak bizonyuló állaton, újra lovagolhat az újralovaglásra sorsolt állatok soron következőjén.
-Ha az állat kalodán kívül elesik, a versenyző jogosult az újralovaglásra, bírói ítélet alapján.
-Újralovaglás ítélhető meg, ha a kaloda nem teszi lehetővé az indítást, vagy a versenyző belegabalyodik abba.
-Ha az állatról leesik a flank strap, vagy nem indul, a versenyző jogosult az újralovaglásra, bírói ítélet alapján.
-Ha a flank strap elszakad, vagy leesik, újralovaglás ítélhető, feltéve, hogy a versenyző szabályosan lovagolt.
-Ha egy állat kiszabadul a kalodából vagy az arénából, törölni kell a sorsolásból, beleértve az újralovaglásokat is. A versenyző új állatot kap, nem újralovaglásnak minősítve.
-Ha a segítő lovas hozzáér a bikához, mielőtt az idő lejár, újralovaglás ítélhető meg, ugyanazon az állaton.

 

Óvás

-A versenyzők a bajnoksági versenyeken óvással élhetnek, ha a bírók valamely döntését hibásnak vélik.
-A versenyzőknek az óvás benyújtása előtt úgynevezett óváspénzt kell letétbe helyezniük a rodeotitkárnál, melynek összege 10.000 forint.
-Ha az óvás bírói ítélet alapján megalapozott, a versenyző az óváspénzt visszakapja, ellenkező esetben az összeg az egyesület kasszájába kerül.
-A vitás esetekről a bírói testület és az igazgatói testület egyszerű szótöbbséggel határoz.
Bullfighterek, Rodeo-bohócok, Barrelmanek, Kapunyitók

 

Általános szabályok

A bullfighterek, rodeo-bohócok elsődleges feladata a versenyző biztonságának megőrzése az arénában.
A mentést végző bullfighternek / rodeo-bohócnak a sérült versenyző pillanatnyilag megítélhető állapotát figyelembe kell vennie a mentés módjának megválasztásakor.
• Ha a versenyző eszméleténél van és mozgásképes, segítenie kell a versenyzőt abban, hogy az biztonságosan elhagyhassa az arénát.
• Ha a versenyző eszméletlen vagy sérülése miatt mozgásképtelen, lehetővé kell tennie a mentőszemélyzet biztonságos bejutását az arénába.
• Az arénában a bullfighter/ rodeo-bohóc felülvizsgálhatja a mentőszemélyzet döntését, amíg a bika az arénában tartózkodik.
Ha valamely bíró véleménye szerint valamelyik bullfighter/ rodeo-bohóc kifogásolhatóan végezte feladatát vagy nem tett meg minden tőle telhetőt a versenyző kimentése érdekében, a bírói testület és a pályamesterek döntése szerint azonnali hatállyal, a bírói testület és a pályamester döntése szerint azonnali hatállyal eltiltható a munkavégzéstől.
A barrelman csak olyan hordót használhat, amit kifejezetten a sportághoz gyártottak.
A kapunyitók elsődleges feladata, hogy lehetővé tegye a versenyző gyors és zökkenőmentes kijutását a kalodából, munkájukkal nem zavarhatják a bullfighterek / rodeo-bohócok munkáját.
Legfeljebb két kapunyitó tartózkodhat egyszerre az arénában.
Felszerelés

 • Mellkas és gerincvédő használata kötelező.
 • Térdvédő viselete ajánlott.
 • Kalap viselete kötelező.
 • Arcfestés kötelező.
 • Kifejezetten a sportághoz gyártott védőnadrág használata kötelező.
 • Csak olyan lábbeli és bő ruházat használható, mely nem akadályozza viselőjét a mozgásban.
 • Védőszemüveg használata megengedett.
 • Minden olyan védőfelszerelés használata megengedett, amely nem akadályozza viselőjét a mozgásban.

 

Bírságok

1.Ha a rider a nevezést a verseny előtt 72 órán belül adja le, a nevezési díja a háromszorosára növekedik, melyet az adott versenynapon kell befizetnie.

2.Ha a rider a nevezést a verseny előtt 72 órán belül mondja le, a következő verseny alkalmával háromszoros nevezési díjat köteles fizetni.

3.Ha a rider az ellenőrzés ellenére mégis alkohol befolyásoltságban ül bikára, köteles 5000ft bírságot befizetni az Egyesületi kasszába a titkárnál.

4.Ha a rider a versenyszám alatt kommunikál a bíróval, pontíróval, időmérővel, kalodamesterrel, köteles 5000 ft birságot befizetni az Egyesületi kasszába a titkárnál.

5.A kalodaközben csak a kalodamester, pályamester által jóváhagyott emberek tartózkodhatnak (riderek, pontírók, bírók, segítők stb), ha valaki az engedély nélkül tartózkodik mégis bent, elsőre szóbeli figyelmeztetésben részesül , majd a második alkalomtól 5000 ft-os bírságot köteles befizetni az Egyesületi kasszába a titkárnál.

 

Animal Welfare

Néhányan talán megpróbálnak történeteket elhitetni az emberekkel a rodeo-versenyeken folyó szüntelen állatkínzásról. Az elkövetkezőkben szeretnénk néhány információt közölni a bull riding sportról és a sporttársunkról, a bikáról.

A rodeokon szereplő bikák általában hosszabb életet élnek azon társaiknál, amelyek nem kerülnek kapcsolatba a sportággal. Ez javarészt a kötelező magas színvonalú állatorvosi kontrollnak, valamint a húscélú vágások nyilvánvaló elmaradásának köszönhető.

A rodeo túlélési lehetőség a bikák számára – egy második lehetőség- hisz azon társaik, akik nem kerülnek be a sportágba, minden valószínűség szerint vágóhidakon végzik. Bikáink kivétel nélkül vágásra szánt állatok voltak egykor.

Bárki, akinek van tapasztalata állatokkal, valószínűleg elismeri, hogy egyetlen állat sem képes teljesítményt nyújtani, ha nem egészséges, vagy nincs megfelelően ellátva.

Az elmúlt években a sportágat rengeteg támadás érte a különféle állatvédő mozgalmak részéről, melyek minden esetben nem hivatalos szerveződések, illetve egyéni aktivisták voltak. Nem mi vagyunk az egyetlen célpontjuk. Támadnak majdnem minden olyan sportot, ahol akár a legcsekélyebb állati részvétel tapasztalható.

Szervezetünk, a Magyar Rodeo Egyesület tagjaiként hiszünk abban, hogy felelősséggel és legalább olyan törődéssel foglalkozunk állatainkkal, ahogyan az az általános erkölcsi normáknak megfelelő. Rengeteg időt, pénzt és szeretetet fektetünk állatainkba.

Versenytársainknak, barátainknak tekintjük őket. Némelyek számára egyenesen családtagnak számítanak. Egy rodeocowboynak elsősorban mindenképpen az állatával kell törődnie, s csak azután önmagával.

Szabálykönyvünk világosan intézkedik az állatokkal való humánus bánásmódról, s bárkinek, aki ezt megszegi, súlyos következményekkel kell számolnia.

Szervezetünk kötelességének érzi az állatvédelmet.
A rodeobikák tenyésztési programjai világszerte bebizonyították, hogy a bika bakolásra való képessége és hajlama genetikájában rejlik. A hátsó heveder, más néven flank strap csak ingerli, és nem kényszeríti a bakolásra. Ehhez flank strapnek elég puhának kell lennie ahoz, hogy a bika lerúghatja magáról, ugyanakkor elég szorosnak ahhoz, hogy a helyén maradjon. A flank strap a közhiedelemmel ellentétben soha sem érinti a bika heréit. Ha így lenne, az fájdalmat okozna, ezáltal befolyásolná teljesítményében. A flank strap másodlagos feladata a lovas védelme, segítségével az esést követően a bika még úgy érzi, van valami a hátán, így figyelme megoszlik a flank strap és a földön fekvő ember között.
Megfigyelhető, hogy miután a versenyző leesett a bikáról, az néhány ugrás után rájön, hogy véget ért feladata és bárminemű, egy esetlegesen rosszul, túl szorosan felhelyezett flank strap okozta mozgáskoordinációs probléma nélkül kiüget, vagy (az esetek nagy részében) kisétál az arénából.

Szervezetünk foglalkozásain, versenyein egyre nagyobb szánban képviselteti magát az ifjúság, az utánpótlás. Ez természetesen elengedhetetlen a sportág, valamint a hozzá tartozó ideológia, kultúra életben tartása szempontjából.
A gyerekek a társaság, a kihívás és a versenyszellem csábítására éreznek, s ha már itt vannak, a versenyzés elkerülhetetlen velejárójaként egyedülálló formában ismerkednek meg a szarvasmarha viselkedésével, szükségleteivel, így az ellátáshoz szükséges felelősséggel, ezen keresztül pedig az állat szeretetével.

 

Néhány adat- és tényállás:

 • Egyetlen versenyző sem nyújthat kiemelkedő teljesítményt megfelelően felkészített vagy teljesítőképessége csúcsán lévő állat nélkül.
 • Csak egészséges és feledzett állat nyújthat kiemelkedő teljesítményt.
 • Egy átlagos bika kevesebb, mint tíz percet dolgozik évente az arénában.
 • A magyarországi rodeozás közel 6 éves múltra és több mint 60 versenyre tekint vissza, melyek során egyetlen állat sem sérült meg a sportág következményeként. Ez kiváló eredmény, melyre szervezetünk tagjaiként büszkék vagyunk.

 

General Rules

 

General Rules for contestants (riders)

 1. Riders under 18 years of age must have a written permission of his parent, or guardian to be a member.
 2. In the Bull Riding competition numbers a contestant who is younger than 16 years can not compete. Although the Board of Directors has the right to issue a special racing license.
 3. Each year before the first championship all contestant must attend on a meeting with the judges and the organizers of the event, where the proposed rules will be accepted.
 4. The entries for the championship tournaments must be submitted 84 hours before the beginning of the event.
 5. Only the contestants can complain, they may submit it before the end of the event through the Arena Master.
 6. During the event, no one is permitted to directly contact with the following organizers: Chute Master, Time keeper, Judges and Judge assistants.
 7. During the event, no one is permitted in the arena without permission, for its compliance the Arena Director and the judges are responsible.
 8. All contestants are allowed to have only two assistants (helpers) at the chute standing while getting on the bull.
 9. All riders have to put their own flank and rope on his bull.
 10. All contestants must abandon the arena or chutes immediately and get his gear (rope) after contesting or assisting.
 11. All contestant assistants (helpers) – after they completed of all tasks were required to assist – must leave immediately the bucking chutes.
 12. Consumption of alcohol is prohibited while in attendance at any performance of the association may cause disqualification. The operators of the enforcement are: the Disciplinary Board, Arena Master, Chute Master. This means one hour before the event every rider is required to undergo the alcohol test.
 13. The decision of any judges or timers will be final and no protest by contestant will be permitted, except first through the Arena Master. Such protest shall be submitted before the end of the event.

 

Compulsory attire and gear

 1. For contestants long-sleeved western shirt, with collar and cuffs is required to wear.
 2. Western boots are required to wear.
 3. Wearing short-sleeved shirts, T-shirts and sweaters are not acceptable.
 4. Jeans and chaps are required to wear.
 5. Cowboy hat is required to wear. But it can be replaced with gridded face shield or gridded helmet.
 6. Contestants are not allowed to wear electronic devices.
 7. Protective vest is required to wear while in in Bull Riding, Steer Riding and Sheep Riding competitions.
 8. Arena Directors, a Disciplinary Board members or/and the judges may inspect any contestant’s equipment before, during or after the rodeo performance for safety and to avoid the rule infractions.
 9. Animal Abusing is strictly prohibited. Any contestant flagged for animal abuse by Official Veterinarian, Official Animal Protection Committee or Rodeo Judges, will be disqualified immediately.
 10. Smoking is prohibited on the chutes, chute stands or in the arena. Smoking on the chutes, chute stands and in the arena is allowed as long as the setting up is in progress and the chutes, paddocks and the arena creates a unified whole.
 11. Fighting is strictly prohibited at any place or time during the full length of the events of the Association. If any of the contestant behaving aggressively, he will be disqualified immediately. For its compliance the Disciplinary Board is responsible.
 12. Contestants for the 2015 year are not required to attend the official events of the technical equipment for assembly and disassembly, as well as in other works, when the tasks entrusted to the subcontractor(s) of 100% can fulfill them. Any work is controlled by the Taskmaster.
 13. From assembly and disassembly work on the events the current supervisor may give dispensation in case of reasonable grounds. The supervisor has to consult with the Disciplinary Board.
 14. Any contestant violating any of the rules can be disqualified immediately. For its compliance the Disciplinary Board and the Judges are responsible.
 15. All contestants are required to carefully read the rules, especially those relating to the contests or events in which they enter.
 16. Lack of knowledge or misunderstanding the rules will not be accepted as an excuse.

 

 

General rules for the staff members

 

 1. Staff members (speakers, paddock helpers, members of the Secretariat, score keepers, technical staff, guest performers, security guards, doorkeepers, etc.) during the rodeo duration are receiving instructions from the Arena Director and/or the Board of Directors.
 2. Consumption of alcohol is prohibited, even if it is suspected the helper may be dismissed immediately from the position for a period of time voted by the Disciplinary Committee. The Arena Master, Chute Master, and Taskmaster can inspect the helper with an alcohol test at any time.
 3. Smoking is prohibited on the chutes, chute stands or in the arena. Smoking on the chutes, chute stands and in the arena is allowed as long as the setting up is in progress and the chutes, paddocks and the arena creates a unified whole.

Penalties

 1. The smoking ban violators, whether it is a rider or a helper, for the first time will be given a verbal warning. In case of repeated violation that person will be punished to pay 1.000 HUF, which is required within 30 working days, to the secretariat coffers.
 2. The fighting ban violators, whether it is a rider or a helper, from the first time may be disqualified from the current season. In case of repeated violation that person will be permanently banned from participating in the Hungarian Rodeo Association’s events.
 3. Dropping out of the assembly and disassembly work without a Disciplinary Board excuse may cause disqualifying from the current or the next performance of the Association.

 

Supervision of Rodeo Events

 

Regulations for Secretary

 1. No one except HRA secretaries are allowed to accept entries at the championship rodeos.
 2. All nominations forms (HRA championship formula) must be received and registered 72 hours before the current event’s start.
 3. The start orders will be drawn by the HRA secretaries at the current event, before the livestock draw.
 4. The urn, which is containing the race numbers, must be shaken before each drawing. After the draw, the race numbers will be indicated in the contestants list.
 5. The contestants cannot exchange the start order.
 6. HRA secretary is required to announce when and where the draw will be.
 7. The start orders must be posted at the back-chutes before the start of the competition.
 8. Contestants have the right to see each contestant’s result.
 9. The judge’s score sheets will be returned in to the HRA secretary and the summary will be posted after each roulade.
 10. The judges’ notes must be aggregated, and the HRA secretary verifies them in the presence of the judges, before the event ends.
 11. The points cannot be changed, except where a clear mathematical mistake was made, but only the judges can subscribe these changes.
 12. The judges’ original score sheet cannot leave the judges platform during the event.
 13. The rodeo results must be reviewed in 2 days after the rodeo, whether there was no mistake somewhere.
 14. The points, rankings and awards can be changed up to 5 days after the HRA event.
 15. HRA secretaries are required to fill the HRA results’ sheets and deliver them to the HRA Secretary Office.

 

Regulations for Arena Directors

 1. The Arena Directors responsibility to ensure that the rodeo event takes place in according to the HRA Rule Book while they keep in mind the contestants’ interests.
 2. Arena Directors are responsible to carry the following duties:
  • Supervision of their assigned arenas before and during the rodeo.
  • Enforcing the HRA rules and obligations as stated in rulebook.
  • Evaluate any unwanted circumstances.
 3. Arena Directors have to meet with all the judges before the rodeo and cross-check their corresponding race numbers, and the judging procedure.
 4. An Arena Director may declare particular animals unsuitable.

 

Regulations for Timekeepers

 1. Timekeepers must have prior experience with the timer devices.
 2. Timekeepers must be located in the same place within a race number.
 3. The management must ensure a place for timekeepers and announcers to be able to work without obstructing each other or disturbing the rodeo.
 4. The management shall appoint the timekeepers an appropriate place where they have the opportunity to communicate with the Arena Master, judges and the announcers.
 5. Timekeepers during the race numbers, after the first contestant appearance, cannot be replaced expect of sickness or injury, or in the case where an Association official determines the timekeeper incompetence.
 6. The Arena Master, who is standing at the arena lock, is keeping the time as a second timer in case of confirmation (at a problematic ride).The Arena Master should keep the time in compliance with the regulations for Timekeepers. In case the horn will sound before the eight- second delay the Arena Master must accept that fact and stop his watch.

 

Regulations for Judges

 1. Judges must have a Judge Certificate issued by the Association.
 2. Judges shall be chosen with regard to their integrity, suitability and availability.
 3. Judges, only with the approval of the judiciary, may undertake their positions in case of their immediate family member competes or incompatibility.
 4. All judges have to meet with the Arena Director before the rodeo and cross-check their corresponding race numbers, and the judging procedure.
 5. Judges need to be aware of the HRA rulebook.
 6. Judges during the race numbers, after the first contestant appearance, cannot be replaced expect of sickness or incompetence.
 7. Judges may check all the equipment before the beginning of the first rodeo performance.
 8. Judges must supervise the paired animal-rider drawing.
 9. Judges must be available for the duration of the Association’s event.
 10. Judges must be available until the secretary is done with the final check of the rodeo verbatim.
 11. The judges’ and timekeepers’ decision is final; the contestants cannot submit protest against it, except if that is done through the Arena Director.

Such protest must be submitted before the end of the race number.
If the Arena Director determines that the protest is justified, the contestant may submit it to the judges at the first opportunity, of course it is necessary to attach the relevant rule. If the judges agree that a mistake was made and it can be solved, the judges may modify their decision. In default of the decision-modifying the original decision shall remain.

 1. In case of a protest, judges must contact the video-judge before the end of the event.
 2. If the Arena Director demands a protest, which is need to be assessed, the judges must assess it in 2 days after the Association’s event.
 3. The judge who is on the latch side of the chute gate shall perform as a backup timekeeper. The judge’s stopwatch shall be ready to strengthen the results, if the current riding time may be problematic. The judge shall stop the stopwatch when the contestant for some reason falls, or hears the signal horn. In case of any run time request, the judge’s stopwatch works affirmatively. If the horn sounds before the eight seconds have elapsed, the judge must accept it.
 4. Judges shall behave worthily as an Officer at the HRA events.
 5. Any inappropriate behavior by the judge, such as consumption of alcohol before and during the event, using insulting phrases, favoring or discriminating contestants or animals, or not behaving properly, may cause the judge’s exclusion from the judiciary after an appropriate investigation.
 6. If a judge cannot score due to illness or injury, the other judges’ scores should be taking into consideration.

 

Judges and Scoring

 1. Judges are required to keep a verbatim and note all penalties, no-times, and any changes in the start order of the contestants.
 2. Judges’ score sheets will be published after each roulade.
 3. The points cannot be changed, except where a clear mathematical mistake was made, but only the judges can subscribe these changes, with their signature certification.
 4. Judges and secretaries shall make an exact copy of each judge’s verbatim, the copies will be posted in the back chute area at the end of each roulade.

 

Livestock Requirements

 1. The Board of Directors has the right to declare any animals unsuitable, as these animals shall be removed from the draw.
 2. Bucking bulls
  • The minimum weight is 700 kg,
  • The minimum age is 36 months old.
 3. Steers
  • The minimum weight is 150 kg,
  • The body weight must be a minimum 1:5 weight multiplier compared to the weight of contestant while measuring bucking steers.
 4. Sheep
  • The minimum age is 12 months old.

 

Bull Riding, Steer Riding Rules

 1. Using a bell on the rope is required. The bell cannot be broken, or cracked. If there is no bell, there will be no scores.
 2. Knots, signal buoys, hooks are not allowed on the rope. It is prohibited to use any other chemical substance beside resin.
 3. Contestants are only allowed to wear spurs are designed for bull riding. The spur’s rowel must be stabilized it can slew no more than ¼ of its circumference. The rowel and the buckles must be covered with adhesive tape.

 

Time Limit

 1. Riders have to ride the bull for 8 seconds.
 2. The time starts when the animal’s inner side (ring side) of shoulder passes the plane of the starter chute.

 

General Rules

 1. All contestants have the right to call a judge to evaluate, whether the animal is properly flanked in order to buck the best of his capabilities.
 2. Fall – Buck Off:
  • The contestant is bucked off if any of his body part touches the ground or his riding hand is not contacted with any part of the rope.
  • The animal is fallen when any part of the rider touches the ground.
 3. Contestant will not ride twice in the same event except for re-rides and challenge rides.
 4. Contestants may pull from either side of the rope.
 5. Contestant must compete with the animals was drawn to them.

 

Rules of competition

 1. The bell must be placed under the bull’s belly.
 2. The riding must be done with one hand and, with or without handhold.
 3. The flank strap needs to be placed that an opened palm can fit under the backbone of the animal.
 4. Knots, loops or hooks cannot be used to prevent the rope from falling off the bull when rider leaves the animal / falls down.
 5. The chute staff has the right to call judge if the rope is placed on the animal in a way that could cause injury.
 6. No more than one helper may be on the chute to pull the contestant’s rope.

 

Scoring and Penalties

 1. The contestant and the bucking animal, was drawn to him, should be assessed separately.
 2. Both contestant and bucking animal will be assessed 1 to 25 points.
 3. If two or three judges are scoring the amount of points gives the riding points.
 4. If four judges are scoring the half of the amount of points gives the riding points.
 5. Judges should consider at scoring the style and agility, both contestant and animal.

The scoring judges must take both the driver and the animal style account agility.

 1. Contestant do not receive score for the following reasons:
  • Being bucked off,
  • Touching the animal, an equipment or person with his free hand,
  • Using sharp spur or the spur is not taped properly,
  • Placing spurs or chaps under the rope when the rope is being tightened.
 2. Judges may exclude any contestant, if he is not on the pallet ready to go, for the second call.
 3. The Arena Master may decide that the bull competes without the rider, if the animal is not properly prepared for the ride in the mounting chutes – after 2,5 minutes.

 

Points

The gained places in the championship rounds are scored the following way (for both riders and bucking bulls):

 

1st place = 72 points

2nd place = 65 points

3rd place = 57 points

4th place = 49 points

5th place = 42 points

6th place = 37 points

7th place = 31 points

8th place = 24 points

 

Re-rides

 1. The matter of the re-rides shall be decided by the judges.
 2. Contestant shall ask for re-ride only through the Arena Director, before leaving the arena.
 3. If the re-ride is possible, judge shall inform the contestant immediately and also his points and the name of the bull was drawn for re-ride.
 4. The contestant may reject the possibility of re-ride and accept the points.
 5. The contestant shall decide about the re-ride immediately.
 6. There is no re-ride in case of the contestant equipment’s malfunction.
 7. There will be no re-ride given due to a contestant assistant’s fault.
 8. The re-ride will take place at the end of the event and granted by the order of the re-ride animals were drawn.
 9. If the judges determines, that the contestant truly attempted 2 times to outbreak on a bucking bull – which animal is unfit -, the rider may have another re-ride with the next re-ride animal on the list.
 10. If the animal falls down outside the chute, the rider is entitled to re-ride under the judge’s discretion.
 11. Re-ride is possible if the starter chute does not allow the start or the rider entangled in it.
 12. If the flank falls off from the animal, or it does not run off, the contestant is entitled to re-ride under the judge’s discretion.
 13. If the flank falls off or breaks, the contestant is may have a re-ride in case that the contestant completed a proper ride.
 14. If the animal escapes from the chute or the arena, it should be withdrawn from the drawn including the re-ride animal drawn as well. In case of that the contestant gets a new animal without considering that run as a re-ride.
 15. If the pickup man or his horse touches the bull before the qualified time runs out, re-ride will be given with the same animal.

 

Protests 

 1. The contestants can protest at championship races, if the protesting contestant is considered that the judges’ decision is defective.
 2. The protesting contestant shall deposit in amount of 10.000 HUF / 35 EUR protest money, which shall be paid to the rodeo secretary before the protest is made.
 3. Any protest will be changed for 10.000 HUF / 35 EUR which is payable to the secretary before protest is made.
 4. If the judges consider that such protest is established, the protesting contestant will receive his money, otherwise the amount will be put into the association’s coffers.
 5. In case of doubt the judiciary and the Board of Directors shall decide by a simple majority vote.

 

Penalties, fines

 1. Every contestant is required to deliver their applications 72 hours before the event starts. In case of delay triple entry fee is required to be paid at the event.
 2. Every contestant is required to deliver their cancellations 72 hours before the event starts. In case of delay triple entry fee is required to be paid at the upcoming event.
 3. Alcohol ban offenders, who ride affectedness of alcohol despite the ban and the test; is required to pay 5.000 HUF / 16 EUR at the secretary.
 4. Contestant who communicates – not according to the rule book – with a Judge, a Judge assistant, the Time keeper or the Chute master is required to pay 5.000 HUF / 16 EUR at the secretary.
 5. Only those can stay at the chutes that are approved by the Arena or the Chute master (riders, judge assistants, judges, helpers, etc.). Those persons who stay there without permission: first they get a verbal warning, after that they are required to pay 5.000 HUF / 16 EUR at the secretary.

 

Bullfigthers, Rodeoclowns, Barrelmen, Chutemen

General Rules

 1. The bullfighters and rodeclowns primary responsibility is to preserve the safety of bullriders in the arena.
 2. The bullfighters and rodeoclowns – whom are rescuing the injured rider – should consider the rescue method to the injured contestant’s current condition.
  • If contestant is conscious and able to move, bullfighters and rodeoclowns must help him to leave safely the arena.
  • If contestant is unconscious or unable to move due to injury, bullfighters and rodeoclowns must secure a way in to the arena for the paramedic.
  • In the arena the bullfighters and rodeoclowns shall review the paramedic’s decisions while the bull is still in the arena.
 3. If a judge considers that a bullfighter or rodeoclown improperly performed its duty or didn’t do everything in order to save the contestant, the judges and Arena Directors may disqualify that person immediately from working.

 

Equipment

 • Protective vest is
 • Knee protectors are recommended.
 • Cowboy hat is required.
 • Painted face is required.
 • Protective pants fabricated for bullfighting are indispensable.
 • Loose clothing and footwear should not prevent the wearer from moving.
 • Safety glasses are allowed.
 • Any protective equipment is allowed, that does not prevent the wearer from moving.
 1. The barrelmen shall use barrels were specially fabricated for bullfighting.
 2. The gateman’s primary job is to make sure that the contestant can get out fast and smoothly from the chute, they must not disturb the bullfighters’ and rodeoclowns’ job.
 3. No more than 2 gatemen are allowed in the arena at the same time.

 

Animal Welfare

Some people may try to convince others with stories of incessant animal abuse on the rodeo competitions. In the following we want to tell some information about the bull riding sport and our sport partners – the bulls.

Bulls are participating in the rodeo generally live a longer life, than those of their peers, who are not come into contact with the sport. This is mostly due to the required high standards of veterinary control and also due to the obvious lack of the meat purposes of slaughter. Rodeo is a second survival chance for bulls to live, because those peers who are not come into contact with the sport in all probability will be slaughtered by slaughterhouse. All of our bulls without exception were once intended for slaughter. Anyone who has experience with animals knows that none of the animals were able to perform, unless they are healthy and well kept.

 

In recent years, the sport was attacked by a lot of different animal rights movements, which were in all cases unofficial organizations and individual activists. We are not the only targets. They attack almost every sport where the slightest participation of animals can be experienced.

All members of our organization – the Hungarian Rodeo Association – know that we treat our animals at least as proper as the general ethical standards. We invest a lot of time, caring love and money in order to our animals’ prosperity.

We think of them as our competitors and our friends. Some of us think of them as family members. It is essential to a rodeo cowboy to care about the animals first and only then himself. Our rule book clearly arranges the animals’ humane treatment and anyone who breaks that should face with serious consequences.

 

Our organization feels obliged to the animal welfare.

The rodeo bulls’ breeding programs around the world have shown that the bulls’ ability and willingness to buck lies in their genetics. The back belt – also known as flank strap –only stimulates and does not force them to buck. The flank strap must be soft enough that the bull can easily get it off itself, but tight enough to stay in its place. Unlike to the popular belief, the flank strap never touches the bull’s testicles. If so the pain would affect the animals’ capability to perform. The flank strap’s secondary function is to protect the rider after he falls – the bull still feels there is something on its back, so the attention is divided between the flank strap and the rider who is getting out the arena. It can be observed after the rider fell off the bull – after some jumps – the bull finds out he fulfilled his job and without a physical coordination problems – which can be caused by a too tight flank strap – walks out the arena.

In our organizations occupations and races the growing number of youth, the after-growth is represented. Of course it is essential to the sport and as well to keep the ideology and culture alive. The youth of the association pick up on the challenges and the spirit of competition, beyond that they uniquely learn about cattle behaviors, needs and the responsibility of dealing with an animal.